Närbild på bärbar dator, penna och miniräknare. Två par kvinnohänder syns också på skrivbordet.

Vi har en av Revisorsnämnden auktoriserad revisor och erbjuder därmed revision som en tjänst. En revision av historisk finansiell information, exempelvis årsredovisningar, sker enligt ISA, internationell revisionsstandard.

När investerare, leverantörer eller banker ska bedöma ditt företag läser de revisionsrapporterna som komplement till företagets egna rapporter. På så sätt blir bilden mer komplett.

Trovärdighet och bättre affärsvillkor
Att låta en oberoende revisor gå igenom era räkenskaper och förvaltning visar att ni som företag strävar efter att följa marknadens spelregler. Med en kvalitetsstämpel på företagets redovisning och förvaltning ökar trovärdigheten och därmed möjligheterna till bra affärsvillkor.

Vi skräddarsyr er lösning.

Hos oss får du en kompetent partner med hög servicegrad och lokal förankring. Utifrån dina behov och önskemål skapar vi en långsiktig och trygg helhetslösning. Välkommen att kontakta oss så hittar vi den tillsammans!

Andra tjänster vi erbjuder.

Ikon på ett diagram

Redovisning

Får du lägga mycket tid på pappersarbete istället för det du helst vill och är bäst på? Då kan vi hjälpa till

Ikon på två pratbubblor.

Rådgivning

Vi har bred och djup erfarenhet av ekonomi- och ledningsfrågor. Som samarbetspartner kan vi vara ditt bollplank för idéer och beslut.

Ikon för mobiltelefon och ett bankkort.

Lönehantering

Löner kan ta mycket tid och vara krångligt. Våra lönekonsulter avlastar dig och ger mer tid till kärnverksamheten.