GDPR och Integritetspolicy

GDPR – Lidhed & Partners Redovisning AB
Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft för Europeiska Unionens (EU) medlemsländer. GDPR har ersatt den tidigare personuppgiftslagen (PUL), och värnar om den enskildes integritet och syftar till att harmonisera hur verksamheter inom EU behandlar personuppgifter. GDPR rör främst all automatiserad behandling av fysiska personers personuppgifter och är till för att skydda grundläggande rättigheter och friheter. Behandling av personuppgifter kräver lagligt stöd som uppfylls exempelvis via samtycke från personen vars uppgifterna avser.

Behandling av personuppgifter hos Lidhed & Partners Redovisning AB
Samtycke sker när Du som kund muntligt eller skriftligt ingår avtal med Lidhed & Partners Redovisning AB.

Samtliga medarbetare hos Lidhed & Partners Redovisning AB behandlar personuppgifter i deras rådgivnings-, löne- eller redovisningsarbete används i den utsträckning som är nödvändig för att kunna fullgöra rådgivnings-, redovisnings- och löneuppdragen enligt avtal eller rättslig skyldighet. Vid behov behandlar underbiträden personuppgifter i fullgörandeprocessen, enligt avtal. Personuppgifter hanteras i de system Lidhed & Partners Redovisning AB använder för att utföra och dokumentera rådgivnings-, redovisnings- och lönearbeten. Efter avslutat uppdrag bevaras uppdragsdokumentationen enligt rättslig förpliktelse.

Underbiträden hos Lidhed & Partners Redovisning AB

  • Dalabäckens Teknik AB
  • Dropbox, Inc
  • Fortnox AB
  • KanDator EF
  • Sharp Business Systems Sverige AB Jönköping
  • Visma Spcs AB
  • Wolters Kluwer Scandinavia AB

Integritetspolicy

Läs mer om hur vi värnar om din integritet i vår Integritetspolicy

Välkommen till oss

Din framgång är vår drivkraft. Vi kan bli din partner inom både redovisning, rådgivning, lön, skatt och ekonomisk familjerätt.